Sto lat to za mało – sto pięćdziesiąt by się zdało!

#2021inScience

Czytaj dalej

nauki o zdrowiu

Wyniki badania opublikowanego w maju 2021 roku w Nature Communications wskazują, że górna granica długości życia człowieka może wynosić maksymalnie 150 lat - zakładając, że do tego czasu nie dotkną nas choroby cywilizacyjne, a życie będziemy prowadzić w otoczeniu pozbawionym poważnych stresorów. 

Mamy to we krwi

Badanie obejmowało dane pochodzące z rutynowych badań krwi ponad pół miliona osób żyjących w Wielkiej Brytanii, Singapurze oraz Rosji. W celu określenia maksymalnej długości życia człowieka, naukowcy posłużyli się wskaźnikiem DOSI (dynamic organism state indicator, dynamiczny wskaźnik stanu organizmu), który został opracowany za pomocą sztucznej inteligencji. DOSI spada wraz z wiekiem, odzwierciedlając w ten sposób słabnącą odporność oraz spowolnioną zdolność organizmu do regeneracji po przebytej chorobie lub w odpowiedzi na stresory. 

DOSI zostało obliczone na podstawie stosunku liczby komórek układu odpornościowego (neutrofili do limfocytów) oraz zróżnicowania wielkości czerwonych krwinek. Oba te parametry rosną wraz z wiekiem i są uznawane za biomarker starzenia się. W ten sposób DOSI może odzwierciedlać wiek biologiczny organizmu (w odróżnieniu od wieku chronologicznego, którym posługujemy się na co dzień) oraz granicę długości życia człowieka, która równałaby się utracie odporności i zdolności powrotu do homeostazy. Według obliczeń, jest to czas między 120 a 150 rokiem życia człowieka.

Oprócz DOSI, naukowcy monitorowali jak u 4,5 tysiąca osób z wiekiem zmienia się podejmowana aktywność fizyczna. Im jesteśmy młodsi, tym więcej się ruszamy – choć nie jest to ani trochę zaskakujące, uzyskane dane również zostały wykorzystane do oszacowania maksymalnej długości życia człowieka i co ciekawe – wyniki były takie same, jak w przypadku DOSI.

Nie tylko długość, ale też jakość

Tegoroczne ustalenia naukowców są zbieżne z wcześniejszymi szacunkami – co to dla nas oznacza? Oprócz długości życia istotna jest również jego jakość (znacie powiedzenie: „żyję, ale co to za życie?”). Być może wskazanie pięty Achillesowej organizmu stojącej na przeszkodzie w drodze do wieczności umożliwi opracowanie terapii ukierunkowanych na podtrzymanie lub poprawę odporności biologicznej, a tym samym wydłużone nie tylko życie (lifespan), ale również zdrowie (healthspan). 

Opublikowano w dziale nauki o zdrowiu dnia 03 sty 2022

Żródła

Pyrkov, T. V., Avchaciov, K., Tarkhov, A. E., Menshikov, L. I., Gudkov A. V., Fedichev, P. O. (2021) Longitudinal analysis of blood markers reveals progressive loss of resilience and predicts human lifespan limit. Nature Communications 12, 2765. Pobrano z: https://www.nature.com/articles/s41467-021-23014-1#Abs1 (Dnia: 3.1.2022 ).

Sohn, R. (2021) Human life span may have an 'absolute limit' of 150 years. Pobrano z: https://www.livescience.com/human-life-span-limit-150-found.html (Dnia: 3.1.2022 ).

Zdjęcie: A Vahanvaty from Dubai, UAE - Bhaktapur | Kathmandu, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45048263